תואר שני
בבצלאל

لقب ثاني في
بتسلئيل

Master's Degree
at Bezalel

    
    
        
    
   

על התכנית: 

התכנית מובילה כפלטפורמה אקדמית לניהול שיח וידע על העיר העכשווית בארץ ובעולם, היא מהווה חלק מרשת של שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים וצומת תיאורטי ומקצועי לדיון בסוגיות עיצוביות ותכנוניות בעיר. הלימוד והמחקר התיאורטיים משמשים בסיס ידע ללימודים המעשיים (הפרקטיקה של עיצוב אורבני), המהווה שדה מחקר ופעולה חלוציים ומתווי דרך בעיצוב אורבני.

עבודת הסטודנטים והמרצים בתכנית מבוססת על יצירת מעורבות אקטיבית בחיים העירוניים במרחב האורבני בכלל ובירושלים בפרט. התכנית מבוססת על תחומי ידע מגוונים ובמרכז הזיקה בין לימודים מעשיים במסגרת סטודיו ובין לימודים עיוניים, תיאורטיים ומתודולוגיים. זוהי תכנית ייחודית, בין-תחומית ופורצת דרך המכשירה אנשי מקצוע בעלי ידע רחב-אופקים ובסיס תיאורטי מעמיק.

מיקומה הייחודי של בצלאל בעיר מרתקת כירושלים מהווה, אנו סבורים, הזדמנות למחקר תיאורטי ומעשי ייחודי בשדה העיצוב האורבני.

ימים אחרונים להרשמה

ימים אחרונים להרשמה: