תהליך ההרשמה

 • מועדי הרשמה וימים פתוחים

  ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג תפתח במרץ 2022.

 • תהליך ההרשמה

  פירוט תהליך ההרשמה לתואר שני בבצלאל

  ההרשמה לתכניות התואר השני מורכבת משני שלבים:

  שלב ראשון – הרשמה מקוונת

  ההרשמה לבצלאל מתבצעת באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  קיימת אפשרות להירשם לתכנית אחת או לשתי תכניות*.
  בטופס המקוון יש למלא פרטים אישיים, סטטוס השכלה אקדמית ובחירת תכנית מבוקשת. בנוסף, יש לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס).
  * הרשמה לשני מסלולים באותה תכנית מתבצעת בקישור לרישום לתכנית אחת. במקרה של הרשמה לשני מסלולים יש לדרג עדיפויות.

  מועמדים ומועמדות שאין באפשרותם לבצע רישום מקוון מוזמנים לפנות למזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313 או באמצעות המייל register@bezalel.ac.il ולהזמין טופס הרשמה.

  שלב שני – שליחת מסמכי הרישום ובנוסף תיק עבודות ותרגיל בית בתכניות הרלוונטיות.

  לאחר סיום ביצוע ההרשמה המקוונת יישלח מייל אישור ראשוני והנחיות לשליחת מסמכי הרישום, תיק עבודות ותרגיל בית (במחלקות הרלוונטיות) כמפורט להלן:

  • אישור זכאות לתואר – אישור זכאות בעברית או באנגלית מהמוסד בו סיימת את התואר הראשון. מועמדים שעדיין לא סיימו את התואר, נדרשים להעלות מסמך חתום ממוסד הלימודים, המאשר שהם נמצאים בתהליך סיום התואר ויהיו זכאים לתואר עד לתחילת שנת הלימודים.
   מועמדים עם תואר ראשון מחו”ל יידרשו, בחלק מהמקרים, להגיש אישור ממוסד הלימוד שהתואר אותו סיימו מוכר כתואר ראשון על ידי המדינה בה סיימו את התואר. דרישה לאישור תימסר לאחר הקבלה לבצלאל.
  • גיליון ציונים – גיליון ציונים בעברית או באנגלית מהמוסד בו סיימתם את התואר הראשון.
  • קורות חיים – מסמך קורות חיים המדגיש השכלה אקדמית וניסיון מקצועי.
  • הצהרת כוונות – מסמך הצהרת כוונות המפרט את השאיפות, המטרות והמניעים ללימודים בתוכנית התואר השני ואת הציפיות לגביה (דגשים לפי תכנית מופיעים בהמשך בפירוט הליך ההרשמה בכל תכנית).
  • תיק עבודות – כחלק מתהליך הקבלה נדרשים המועמדים לתכניות התואר השני בעיצוב תעשייתי, אמנויות, עיצוב אורבני ותקשורת חזותית להגיש תיק עבודות.
   תיק העבודות יוגש כקובץ pdf על פי הנחיות מפורטות שיישלחו לאחר ביצוע ההרשמה בפועל.
   דגשים לפי תכנית מופיעים בהמשך בפירוט הליך ההרשמה בכל תכנית.
  • תרגיל ביתכחלק מתהליך הקבלה נדרשים המועמדים לתכניות התואר השני בעיצוב תעשייתי ובעיצוב אורבני להכין תרגיל בית. 
   לנרשמים לעיצוב תעשייתי- התרגיל יישלח לאחר ביצוע ההרשמה.
   לנרשמים עיצוב אורבני- התרגיל יינתן ביום הבחינות המעשיות.

  חשוב! אישור הרשמה סופי יינתן רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים כמפורט מעלה. מעמדים אשר ביצעו הרשמה מקוונת ולא העלו את המסמכים הנדרשים, לא יוכלו להמשיך בתהליכי הקבלה לבצלאל.
  במקרה כזה לא יוחזר התשלום בעבור ההרשמה ובחינות הכניסה.

  מועמדים אשר העלו את כל המסמכים הנדרשים בתקופת ההרשמה, ולא קיבלו אישור הרשמה תוך שבוע מיום העלאתם, יפנו בדחיפות אל המזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313 או במייל register@bezalel.ac.il.

  דמי הרשמה ובחינות כניסה:
  דמי הרשמה ובחינות כניסה לתכנית אחת: 700 ₪ (330 ₪ דמי הרשמה + 370 דמי בחינות)
  דמי הרשמה ובחינות כניסה לשתי תכניות: 900 ₪ (330 ₪ דמי הרשמה + 570 דמי בחינות לשתי מחלקות).

  לנרשמים ללימודים בימים הפתוחים תינתן הנחה של 200 ₪ בדמי ההרשמה.

  בוגרי בצלאל משלוש השנים האחרונות זכאים להנחה בגובה 50% מדמי ההרשמה בלבד (165 ש”ח). למימוש הזכאות יש לבצע את התשלום המלא בזמן הרישום המקוון ולשלוח טופס בדיקת זכאות להנחה למייל המופיע על גבי הטופס.

  אופן התשלום
  בכדי לסיים את תהליך ההרשמה המקוונת באתר בצלאל יש לשלם את דמי ההרשמה והבחינות באמצעות כרטיס אשראי.
  מועמדים שלא ביצעו את התשלום לא יוכלו לגשת לבחינות הכניסה.

  דמי ההרשמה ובחינות הכניסה טובים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד ולאותה שנה בלבד.

  ביטול הרשמה
  מועמדים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרשמתם, מתבקשים למלא טופס ביטול הרשמה ולשולחו למייל המופיע על גבי הטופס. אין דמי ההרשמה ובחינות הכניסה מועברים משנה לשנה ואין הם מוחזרים גם במקרה שלא נבחנת / לא התקבלת / ביטלת הרשמה. יחד עם זאת, מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם לפני מועד סיום ההרשמה יקבלו החזר בעבור דמי הבחינות בלבד.

  חידוש הרשמה
  חידוש הרשמה בעקבות ביטולה יכול להיעשות בכתב בלבד בפניה אל המזכירות האקדמית. הבקשה לחידוש ההרשמה תטופל כאילו נרשם המועמד ביום החידוש ותידון על פי כללי הקבלה שיהיו תקפים באותו יום ובהתאם למספר המקומות בתוכנית המבוקשת.

  אישור הרשמה וזימון לבחינות
  אישור הרשמה ראשוני יישלח למייל האישי לאחר הרישום המקוון. אישור הרשמה סופי יישלח לאחר שליחת מסמכי ההרשמה ותיק העבודות (במחלקות הרלוונטיות) כפי שיפורט בהנחיות שיישלחו לאחר ביצוע הרישום המקוון . זימונים לבחינות הכניסה ותרגילי בית במחלקות הרלוונטיות יישלחו למייל האישי עם סיום מועד ההרשמה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריותכם לבירור מועדי הבחינות ומיקומן המפורסמים באתר זה.

  הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה
  בתכניות התואר השני בעיצוב תעשייתי, אמנויות ותקשורת חזותית יתקיימו שני שלבים לבחינות הכניסה. מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמדים באמצעות המייל האישי.

  הודעה על תוצאות סופיות של הליך הקבלה
  בתום תהליך הקבלה ישלחו למועמדים הודעות קבלה ללימודים, דחייה או המתנה. התשובות למועמדים נמסרות במייל בלבד. לא תינתנה תשובות טלפוניות. החלטות האקדמיה כוחן יפה אך ורק לגבי שנת הלימודים שהמועמד ביקש להתקבל אליה. מועמד שהתקבל ולא התחיל בלימודיו באותה שנה, חייב לחדש את מועמדותו ולעבור את הליך הקבלה שנית.
  למועמדים שיתקבלו ללימודים תשלח הודעה בצירוף טפסי הרשמה ללימודים והודעה על סדרי תשלום שכר הלימוד. עליכם יהיה להסדיר את שכר הלימוד, ולהעלות את המסמכים המבוקשים לתכנת 'אורביט לייב' על פי הנחיות שתקבלו תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הקבלה, על מנת להבטיח את מקומכם. קבלת מועמדים שלא יעמדו בתנאים אלו – תבוטל, לא תשלח התראה לפני הביטול והמקום יימסר למועמדים מרשימת ההמתנה. על המועמדים שהתקבלו לשתי תכניות לבחור את התוכנית בה הם מעוניינים ולהעלות טופס המודיע על בחירתם יחד עם יתר טפסי מימוש הקבלה.

  ערעור על תוצאות בחינות הכניסה
  תוצאות בחינות הכניסה הינן סופיות ואין אפשרות לערער עליהן. מועמדים שמילאו אחר כל התנאים הדרושים לקבלה וסבורים שהמטפלים בבקשה טעו או שגו בטיפול מבחינה מנהלית בלבד, רשאים להגיש קבילה בכתב למזכירות האקדמית בבצלאל.

  ידיעת שפות בתכניות התואר השני
  ידיעת השפה העברית – הלימודים באקדמיה מתנהלים לרוב בשפה העברית. על הסטודנטים בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.
  ידיעת השפה האנגלית – כחלק מתנאי הקבלה לאקדמיה חייבים המועמדים להציג רמת פטור באנגלית. מועמדים ללא תואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או מארץ דוברת אנגלית, יידרשו להוכיח רמה מקבילה או לעבור מבחן אמי”ר עד לסוף שנה ראשונה.

 • מידע על תהליך הקבלה ומועדי הבחינות לתכנית התואר השני באמנויות

  תנאים להצגת מועמדות לתכנית:

  רשאים להציג מועמדות בעלי תעודת B.A , B.F.A, B. Des, B.Sc, B. Arch, B.Ed, בוגרי האוניברסיטאות, בצלאל או כל מוסד אקדמי הזכאי להעניק תואר ראשון, שיעמדו בתנאי הקבלה.

  על המועמד להציג ציון משוקלל של 80 לפחות במסגרת לימודיו לתואר ראשון. מועמדים שממוצע ציוניהם נמוך מהנדרש (בין 75-79) והרואים עצמם ראויים להתקבל לתוכנית רשאים להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה, ויחויבו בקורסי השלמה בהם יידרשו להשיג ציון משוקלל של 80 לפחות.

  הלימודים באקדמיה מתנהלים ברובם בשפה העברית. על הסטודנטים בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.

  דרישות קדם:
  על המועמד להציג תעודות על הלימודים האקדמיים הבאים:
  שלושה מבואות תקופתיים בתולדות האמנות: 6 ש”ש
  באחד המבואות תתקיים הדרכה נוספת על השיעור: 1 ש”ש
  אסתטיקה: 1 ש”ש
  פרוֿסמינר בתקופת ההתמחות (כולל כתיבת עבודה): 2 ש”ש
  סמינר בתקופת התמחות (כולל כתיבת עבודה): 2 ש”ש
  שיעורים או תרגילים מתקדמים: 4 ש”ש
  סה”כ: 16 ש”ש

  מועמדים שאינם עומדים בדרישות קדם אלה יוכלו, במידה ויתקבלו, להשלים את לימודיהם לפני תחילת לימודי התואר השני, או במהלך ועד תום שנת הלימודים הראשונה. סטודנט שיידרש לקורסי השלמה יחויב בשכר לימוד בהתאם למספר הנקודות שיידרש ללמוד.

  מועמדים מצטיינים, שאין להם תואר אקדמי, ואשר יוכיחו הישגים גבוהים במיוחד ויכולת לקיים עבודת סטודיו עצמאית, יוכלו להגיש מועמדותם למסלול של לימודי המשך: תכנית לימודי תעודה שאינה מקנה תואר אקדמי. מספר המקומות במסגרת זו מצומצם ואין האקדמיה מתחייבת לקבל מועמדים במסגרת כאמור. שכר הלימוד במסגרת זו שונה וגבוה יותר מהתכנית האקדמית.

  תהליך הקבלה:

  שלב הרשמה: הרשמה מקוונת והגשת מסמכים ותיק עבודות

  פירוט על שלב ההרשמה מופיע בעמוד זה תחת פרק 'תהליך ההרשמה'

  דגשים מיוחדים לתכנית:

  תיק העבודות יכלול תיעוד ודוגמאות באופן המייצג בצורה הטובה ביותר את עבודתם העכשווית – כל מדיום ותחום עשיית אמנות אפשרי. יש לציין לצד כל עבודה: כותרת, המדיה, שנה ומידות. אנו ממליצים לכלול תיאור קצר של כל עבודה או קבוצת עבודות.
  סרטי וידאו יוגשו בצורת תקציר של 3 עד 5 דקות וניתן לצרף גם לינק לסרט המלא.

  הצהרת הכוונות אמורה לפרוס את תפיסת עולמך ביחס לעשייה האמנותית שלך. יש לנסח מספר שאלות יסוד המהותיות ללב מהלכי העשייה שלך. תהליכי עבודה, תחומי עניין ותוכן, עניינים מדיומאליים, ספקות ואף רעיונות עבודה התחלתיים.
  יש לתאר ולהציע תהליך עבודה בו את/ה מקוון לבחון ולממש שאלות אלו בשנתיים הקרובות במסגרת הלימודים.

  שלב א’: בחינת תיק העבודות ומסמכי הרישום

  השלב הראשון של תהליך הקבלה כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם. מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה המהווה שלב מיון שני.

  שלב ב’: ראיון קבלה

  לראיון הקבלה יזומנו מועמדים אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון.
  הראיונות יתקיימו על פי זימון אישי אשר יישלח במייל בתום השלב הראשון.
  זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד/ת לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

  במהלך ראיון הקבלה תתבקשו להציג ולשוחח על יצירותיכן/ם. כמו כן, תתבקשו להתייחס להצהרת הכוונות שכתבתן/ם כמו גם לשאלות היסוד אותן ניסחתן/ם ביחס לעשייה שלכן/ם. יש להביא לראיונות הקבלה מספר עבודות מקוריות (לא כולל עבודות וידיאו או עבודות מחשב). בנוסף, יש להביא לראיונות הקבלה תעודה מזהה (תעודת זהות, תעודת עולה, דרכון), ואת הזימון לראיון הקבלה.

 • מידע על תהליך הקבלה ומועדי הבחינות לתכנית התואר השני במדיניות ותיאוריה של האמנויות

  תנאים להצגת מועמדות לתכנית:

  מועמדים/ות בעלי/ות תואר בוגר ידרשו להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (כולל פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית) מלימודי התואר הראשון.

  הלימודים באקדמיה מתנהלים ברובם בשפה העברית. על הסטודנטים בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם.

  דרישות קדם:

  מועמדים ומועמדות ללא תואר ראשון בתחום האמנויות, העיצוב או הארכיטקטורה, יידרשו להשלים קורסי השלמה במסגרת שנת השלמה, וזאת לפני תחילת הלימודים בתכנית. כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם ללימודי התואר הראשון של המועמד/ת.

  קורסי השלמה מתקיימים לרוב בימי ראשון.

  היקף והרכב תכנית ההשלמות המלאה:

  • מבוא לתרבות המערב (מושגי יסוד בתרבות, מבוא לתרבות חזותית); 2 נ”ז
  • תולדות האמנות; 2 נ”ז
  • אמנות מודרנית; 2 נ”ז
  • סמינר בתחומי, אמנות, פרשנות, הערכה וביקורת; 4 נ”ז
  • פרוסמינר מתודולוגי; 2 נ”ז

  התשלום בעבור קורסי ההשלמה יהיה בהתאם למספר הנ”ז ובנוסף לשכר הלימוד של התכנית האקדמית.

  ייתכנו שינויים בהיקף ובהרכב תכנית ההשלמות.

  תהליך הקבלה:

  שלב הרשמה: הרשמה מקוונת והגשת מסמכים

  פירוט על שלב ההרשמה מופיע בעמוד זה תחת פרק 'תהליך ההרשמה'

  ראיונות קבלה

  ראיונות הקבלה יתקיימו על פי זימון אישי אשר יישלח במייל בתום ההרשמה.
  זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד/ת לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

 • מידע על תהליך הקבלה ומועדי הבחינות לתכנית התואר השני בעיצוב אורבני

  תנאים להצגת מועמדות לתכנית:

  התכנית מיועדת לאדריכלים ולאדריכלי נוף וכן לבוגרי תואר ראשון בתחומי ידע אחרים כגון: ארכיאולוגיה, תולדות האמנות, עיצוב, גיאוגרפיה, פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה, משפט, לימודי הסביבה וקיימות – כל אלו בכפוף לעמידה בתנאי סף ובלימודי השלמה.

  מועמדים שאינם אדריכלים נדרשים בלימודי השלמה המהווים דרישות קדם לתכנית.

  מועמדים בעלי תעודת תואר ראשון נדרשים להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (כולל פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית) מלימודי התואר הראשון.

  מועמדים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בארכיטקטורה או אדריכלות נוף של שלוש שנים לפחות נדרשים להציג ציון ממוצע של 80 לפחות (כולל פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית) מלימודי התואר הראשון.

  על כל מועמד מוטלת החובה להתחיל את הלימודים בתכנית עם ידע באוטוקד ותוכנות Adobe (אילוסטרייטור ופוטושופ). במידה והמועמד הינו בעל שליטה בכלים במסגרת לימודים קודמים עליו להראות על כך אישור. במידה ולא, ניתן להירשם לקורסים הנ”ל בקיץ במסגרת היחידה ללימודי חוץ /במחלקה לארכיטקטורה או בצורה עצמאית ולהציג אישור על כך.
  הלימודים באקדמיה מתנהלים ברובם בשפה העברית. על הסטודנטים בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.

  דרישות קדם:
  מועמד שאינו אדריכל /אדריכל נוף שיעבור בהצלחה את בחינות הכניסה יידרש בתכנית השלמות לפני תחילת הלימודים במסגרת האקדמית.
  היקף והרכב תכנית ההשלמות:
  סטודיו מבוא, 6 נ”ז
  אוטוקד,1 נ”ז
  רישום, 2 נ”ז
  אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20, 2 נ”ז

  ייתכנו שינויים בהיקף ובהרכב תכנית ההשלמות.

  התשלום בעבור קורסי ההשלמה יהיה בהתאם למספר הנ”ז ובנוסף לשכר הלימוד של התכנית האקדמית.

  השלמת הקורסים מהווה תנאי להמשך לימודים בתכנית. בקשת פטור מחלק מהקורסים על סמך לימודים קודמים ממוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, ידונו בוועדת הקבלה לגופו של עניין.

  תהליך הקבלה:

  הרשמה מקוונת והגשת מסמכים, תרגיל בית ותיק עבודות

  פירוט על שלב ההרשמה מופיע בעמוד זה תחת פרק 'תהליך ההרשמה'

  דגשים מיוחדים לתכנית:

  תיק העבודות יכלול מבחר של עד 5 עבודות המציגות נסיון אקדמי או מקצועי של המועמד. העבודות יכולות להיות הן עבודות עיצוביות גרפיות והן מאמרים או כל חומר אחר המראה על הבנה אינטלקטואלית בהתמודדות עם בעיות מורכבות (לא יעלה על 5 MB)

  תרגיל בית– לפני בחינות הכניסה יישלח תרגיל בית.

  שלב א: מבחנים מעשיים

  מבחנים מעשיים ומבדק באנגלית.

  שלב ב: ראיונות אישיים

  ראיונות הקבלה יתקיימו על פי זימון אישי אשר יישלח במייל בתום השלב הראשון.
  זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד/ת לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

 • מידע על תהליך הקבלה ומועדי הבחינות לתכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי

  תנאים להצגת מועמדות לתכנית:

  רשאים להציג מועמדות בעלי תואר ראשון לפחות מהארץ או מחו”ל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, על פי הפירוט הבא:

  • מועמדים בעלי תואר ראשון לפחות בעיצוב תעשייתי.
  • מועמדים בעלי תואר ראשון לפחות מתחומים העיצוב והאומנות השונים.
  • מועמדים בעלי תואר ראשון לפחות מתחומי ההנדסה והמחשבים.
  • מועמדים בעלי תואר ראשון לפחות מתחומים נוספים כגון מדעי החברה והרוח ומדעי החיים, אשר יוכיחו הישגים וכישורים מתאימים לתוכנית.

  על המועמד להציג ציון משוקלל של 80 לפחות במסגרת לימודיו לתואר ראשון.

  מועמדים שממוצע ציוניהם נמוך מהנדרש (בין 75-79) ורואים עצמם ראויים להתקבל לתוכנית, רשאים להפנות בקשה מיוחדת להרשמה. הבקשה תועבר לתכנית באמצעות המזכירות האקדמית. ההשתתפות בוועדות הקבלה מותנית באישור התכנית מראש.

  יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי של 3 שנים ומעלה.

  הלימודים באקדמיה מתנהלים ברובם בשפה העברית. על הסטודנטים בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.

  תהליך הקבלה:

  הרשמה מקוונת והגשת מסמכים, תרגיל בית ועבודה/פרויקט מייצג

  פירוט על שלב ההרשמה מופיע בעמוד זה תחת פרק 'תהליך ההרשמה'.

  דגשים מיוחדים לתכנית:

  הגשת עבודה/פרויקט מייצג – אין צורך בשליחת תיק עבודות מלא. המועמדים.ות מתבקשים לבחור עבודה אחת מתוך תיק העבודות/ קריירה שלכם.ן, להסביר בקצרה את חשיבותה ולנמק מדוע עבודה זו נבחרה. יש לציין מה היה חלקכם.ן בעבודה/ או בפיתוח המוצר המוצג.
  אנחנו מחפשים פרויקטים משמעותיים שמציגים את מגוון היכולות של המועמד.ת ומצפים לרמת פירוט משמעותית (עד עמוד)
  את העבודה ניתן להגיש במסמך פידיאף, מצגת או מסמך וורד.
  במידה ויש קישור לסרטון וידאו או אתר יש לכלול את הקישורים במסמך.

  מכתב מוטיבציה – בשונה מתוכניות העיצוב בתואר הראשון בבצלאל שמטרתן להכשיר מעצבים, אנו בתוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי שואפים להשתמש בעיצוב כבסיס למחקר ופיתוח של רעיונות שיעסקו בבעיות, באתגרים ובחלומות של התקופה בכדי לייצר השפעה חיובית על הסביבה והחברה בה אנו חיים.
  לכן אנו פועלים לאתר מועמדים.ות בעלי תחומי עניין מוגדרים, ומחפשים סטודנטים וסטודנטיות שמעוניינים.ות ליצור ולפעול בתוך שדה מחקרי ייחודי או שבוערת בהם.ן התשוקה לחקור ולהתעמק בתחום מוגדר.
  בתוכנית אנו רואים ב"עיצוב" כלי שלא יכול לעמוד באופן עצמאי, אלא ככלי אליו ניתן לצקת תכנים רבים. עיצוב הוא כלי ליצירה ושינוי וככזה הוא מתאים כמעט לכל שדה ותחום, מחינוך ועד בריאות, מבניית קהילות ועד חקר החלל, מחקלאות אורבנית, תחבורה חכמה ועוד…

  המועמדים.ות מתבקשים.ות לכתוב טקסט קצר (עד עמוד) בו תתארו תחום אחד או שנים בהם אתם מתעניינים.ות. אנא ציינו מדוע ברצונכם.ן לעסוק דווקא בתחום זה, ומדוע אתם.ן מוצאים אותו חשוב או מעניין והאם יש לכם.ן נסיון כלשהו או שעשיתם.ן כברת דרך בתחום זה.

  תרגיל בית – תרגיל הבית יישלח לנרשמים לאחר ביצוע ההרשמה. את התרגיל יש להגיש יחד עם תיק העבודות על פי ההנחיות שיישלחו.

  שלב א’: בחינת מסמכי הרישום
  בשלב זה ייבדקו המסמכים המבוקשים ותרגיל הבית של המועמדים.ות ללא נוכחותם.ן . המסמכים והתרגיל ייבדקו על ידי ראשי המסלולים וראש התכנית. מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה המהווה שלב מיון שני.

  שלב ב’: ראיון קבלה
  לראיון הקבלה יזומנו מועמדים אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון.
  הראיונות יתקיימו על פי זימון אישי אשר יישלח במייל בתום השלב הראשון.
  זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד/ת לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.
  במהלך ראיון הקבלה יתבקשו המועמדים.ות להציג את העבודה הנבחרת ונשוחח על מכתב המוטיבציה ששלחו.

 • מידע על תהליך הקבלה ומועדי הבחינות לתכנית התואר השני בתקשורת חזותית

  תנאים להצגת מועמדות לתכנית:

  תכנית התואר השני בתקשורת חזותית פונה למועמדים/ות בעלי תעודת תואר ראשון (בוגר) בעיצוב גרפי או תקשורת חזותית (B.Des) ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל”ג בארץ או בחו”ל.

  מועמדים שאינם עומדים בדרישות ההרשמה כמפורט מעלה, אך בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומי התקשורת החזותית, יוכלו להגיש את מועמדותם לוועדה קבלה מיוחדת אשר תדון בבקשתם.

  מועמדים/ות בעלי/ות תואר בוגר ללא ניסיון מקצועי, ידרשו להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (כולל פטור ברמה אוניברסיטאית מאנגלית) מלימודי התואר הראשון.

  מועמדים/ות בעלי/ות ניסיון מקצועי מוכח של שלוש שנים לפחות ידרשו להציג ציון ממוצע של 80 לפחות (כולל פטור ברמה אוניברסיטאית מאנגלית) מלימודי התואר הראשון.

  הלימודים באקדמיה מתנהלים ברובם בשפה העברית. על הסטודנטים בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.

  תהליך הקבלה:
  הרשמה מקוונת והגשת מסמכים ותיק עבודות
  פירוט על שלב ההרשמה מופיע בעמוד זה תחת פרק 'תהליך ההרשמה'.

  שלב א’: בחינת תיק העבודות ומסמכי הרישום
  השלב הראשון של תהליך הקבלה כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם. מועמדים שיעברו בהצלחה שלב זה, יוזמנו לשלב ב’ של תהליך הקבלה.

  שלב ב’: ראיון קבלה
  לראיון הקבלה יזומנו מועמדים אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון.
  הראיונות יתקיימו על פי זימון אישי אשר יישלח במייל בתום השלב הראשון.
  זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד/ת לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

 • צרו קשר

  יעוץ לימודים (טרם ההרשמה)
  admission@bezalel.ac.il 052-2826657

  הרשמה (לאחר ביצוע ההרשמה)
  register@bezalel.ac.il 02-5893313

  מזכירות אקדמית (תמיכה טכנית בהרשמה)
  academic@bezalel.ac.il 02-5893296

  ראש מנהל סטודנטים (אישור להרשמה 'על תנאי')
  academ@bezalel.ac.il

  דיקנית הסטודנטים (מלגות, דיור, התאמות, תמיכה אקדמית ומעורבות חברתית)
  02-5893279 shelly@bezalel.ac.il

  תכנית התואר השני בתקשורת חזותית
  02-5893383 vc.mdes@bezalel.ac.il

  תכנית התואר השני באמנויות
  03-6824082 mfa@bezalel.ac.il

  תכנית התואר השני בעיצוב אורבני
  052-3882981  murbdes@bezalel.ac.il

  תכנית התואר השני במדיניות ותאוריה של האמנויות
  02-5631584 m.a.prg@bezalel.ac.il

  תכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי
  02-6332996 idmaster@bezalel.ac.il

שיחה עם יועצת לימודים
הירשמו עכשיו: