תואר שני
בבצלאל

لقب ثاني في
بتسلئيل

Master's Degree
at Bezalel

כוכבים, 20x30, סאונד אינסטליישן, רועי כהן, 2019
Olivia Hild Sea Sick On Dry Land, Flora Deborah, 2018
     Consommé sculpture, Shahar Afek, 2019   
You Are Safe, Noy Haimovitz, 2019
Victory of the rising sun, Daniella Meroz, 2019

על התכנית: 

התכנית לתואר שני באמנויות בבצלאל היא תכנית ייחודית מסוגה בישראל המכשירה אמנים ואמניות המסוגלים להחזיק סטודיו פעיל ופורה בתל-אביב.

בהסתמך על אבני היסוד שהסטודנטיות.ים רכשו במהלך לימודי התואר הראשון ולאחריהם, התכנית פועלת כ"חממה" רעיונית התומכת בבניית גוף עבודות מגובש, מקורי, חקרני וניסיוני המוצג במסגרת תערוכת הגמר. התכנית כוללת טווח פעילות בין- לאומי רחב בשיתוף מרצים, אמנים, תכניות מקבילות ברחבי העולם (חילופי סטודנטים) ותכניות רזינדסי ייעודיות לתלמידות ותלמידי התכנית.

מערך הלימודים משלב דיסציפלינות מגוונות כדי לאפשר לסטודנטיות.ים להיחשף למנעד רחב ככל האפשר של כיווני פעולה הכוללים: התנסות בביקורת, העמדת תערוכות, עבודת סטודיו, יצירת קשרים מקצועיים עם גורמים בשדה האמנות, מחקר שטח, מחקר היסטורי ותיאורטי, הקמת פלטפורמות לשיתוף ידע ועוד.

בלב התכנית עומדת התפיסה כי אין תחליף למפגש המשמעותי שבין אמן.ית לאמן.ית  וכל סטודנט בשנה ב מקבל סטודיו אישי.

ימים אחרונים להרשמה

ימים אחרונים להרשמה: