תואר שני
בבצלאל

لقب ثاني في
بتسلئيل

Master's Degree
at Bezalel

תואר שני בבצלאל

لقب ثاني في بتسلئيل

Master's Degree at Bezalel

ההרשמה תפתח ב-1.4.21 / יום פתוח ב-11.5.21

הרשמה ליום הפתוח 11.5.21

תכנית
  • תקשורת חזותית M.des
  • עיצוב תעשייתי M.des
  • עיצוב אורבני M.Urb.des
  • אמנויות M.F.A
  • מדיניות ותיאוריה של האמנויות M.A